Az egyesület szervezete

Az egyesület szervezete:

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület szervezeti és működési jellemzőit a 7/2023. (03.25.) közgyűlési határozattal módosított 2021. június 26-án elfogadott és a Hajdú-Bihar Vármegyei Ügyészség által jóváhagyott és bejegyzett Alapszabály részletesen rögzíti.

Ennek kiemelhető elemei a következők:

  • IV. fejezet:

o   a közgyűlés (szerepe, hatásköre, összehívásának feltételei, lebonyolítása és dokumentálása, jegyzőkönyve);

o   az elnökség (összetétele, az elnök hatás- és feladatköre a kibővített elnökség mibenléte, egyeztetett munkamegosztás az elnökségi tagok között, elnökségi ülések összehívása, jegyzőkönyvezése);

o   a felügyelőbizottság (összetétele, funkciója, működési jellemzői)

  • II. fejezet 4. alfejezet:

o   a székhelyen kívüli tagcsoportok létesítése, célrendszere és működése

  • A szervezeti működés technikai körülményei:

o   A közgyűlések, emlékkötet - bemutatók, elnökségi, illetve kibővített elnökségi ülések helyszíne a Debreceni Akadémiai Bizottság székházának díszterme, illetve tárgyalótermei;

o   A tanácskozások meghívói és jegyzőkönyvei az egyesület irattárában kerülnek elhelyezésre és megőrzésre.